Άννα Διαμαντοπούλου

Switch to desktop Register Login

Ομιλία στην εκδήλωση για την «1η Εβδομάδα Επιχειρηματιών στην Ελλάδα»

ΕΒΕΑ - 1η Εβδομάδα Επιχειρηματιών

Η Υπουργός Παιδείας, Άννα Διαμαντοπούλου, παρέστη σήμερα 23/02/2012 και έκανε την εναρκτήρια ομιλία στο Συνέδριο Νεανικής Επιχειρηματικότητας «1η Εβδομάδα Επιχειρηματιών στην Ελλάδα», με συμμετοχή Ελλήνων και ξένων νέων επιχειρηματιών.

Στην ομιλία της η Υπουργός, Άννα Διαμαντοπούλου, τόνισε:

Θα ήθελα να συγχαρώ το Hellenic Start- Up Association για αυτή την ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία που γίνεται στο σωστό χρόνο. Πριν λίγες μέρες έγινε μια συμφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τη δανειακή σύμβαση.

Η δανειακή σύμβαση και ότι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα είναι ένα στρατηγικό σχέδιο για τη δημοσιονομική εξυγίανση. Είμαστε σε μια στιγμή, όμως, που χρειάζονται ταυτόχρονα και άλλα πράγματα. Το μεγάλο ζητούμενο – η ανάπτυξη- δεν μπορεί παρά να συνδέεται με την επιχειρηματικότητα ώστε να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας.

Η επιχειρηματικότητα είναι μια έννοια με την οποία για πολλές δεκαετίες έχουμε πάρει διαζύγιο και ως κοινωνία αλλά και ως πολική και οικονομία. Η επιχειρηματικότητα είναι μια σύνθετη διαδικασία. Προϋποθέτει στοχοθεσία, δημιουργικότητα, καινοτομία, ανάληψη ρίσκου, αποδοχή της αποτυχίας, συλλογικότητα, συνεργασία και δικτύωση. Είναι μια σειρά προϋποθέσεων που χρειάζεται και τις αντίστοιχες δεξιότητες.

Για πολλά χρόνια η έννοια της επιχειρηματικότητας στην εκπαίδευση θεωρούνταν κάτι αρνητικό αλλά και στην πολιτική είχε χαρακτηριστικά ποινικοποίησης. Αυτό οδήγησε σε πολλά προβλήματα στη λειτουργία των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών με αποτέλεσμα να προσκολληθούν στο δημόσιο και να μην μπορεί να γίνει διαχωρισμός του δημόσιου με τον ιδιωτικό τομέα καθώς οι περισσότερες ιδιωτικές επιχειρήσεις είχαν να κάνουν με το ίδιο το κράτος.

Το ερώτημα σήμερα είναι τί δεν πρέπει να κάνει η πολιτεία και το δημόσιο και πού δεν πρέπει να παρέμβει. Έχοντας στο χαρτοφυλάκιο μου την εκπαίδευση θα περιγράψω τι έχει γίνει ώστε να συνδεθεί η εκπαίδευση με την οικονομία και την ανάπτυξη.

Στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση άλλαξε το σύνολο των προγραμμάτων σπουδών. Τα νέα προγράμματα υλοποιούνται σήμερα πιλοτικά σε 200 σχολεία ώστε από την επόμενη χρονιά να επεκταθεί η εφαρμογή του.

Η καινοτομία και η συλλογικότητα μπαίνουν οριζόντια σε όλα τα μαθήματα από την Α΄ Δημοτικού. Στο Λύκειο εκτός από την κλασσική διδασκαλία εισάγεται η έννοια του project δηλαδή της ομαδικής εργασίας των μαθητών ώστε να αλλάξει ο τρόπος που λειτουργούν, να μάθουν τα παιδιά να κάνουν έρευνα, να συνεργάζονται και να έρχονται σε επαφή με την οικονομία και την κοινωνία. Στην τεχνική εκπαίδευση το project έχει να κάνει κυρίως με την επιχειρηματικότητα, ώστε οι μαθητές να συνδέονται στην πράξη με την επιχείρηση στην οποία θα δουλέψουν ή θα δημιουργήσουν μόνοι τους στο μέλλον.

Τα δυο τελευταία χρόνια το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με το Σωματείο Νεανικής Επιχειρηματικότητας υλοποίησε προγράμματα σε δεκάδες σχολεία σε όλη την Ελλάδα ώστε να δημιουργήσουν οι μαθητές τη δική τους εικονική επιχείρηση μαθαίνοντας έτσι μέσα από τη συλλογική διαδικασία όλα τα στάδια που απαιτούνται, από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας μια επιχείρησης μέχρι τη διαφήμιση που χρειάζεται.

Με το νέο νόμο γίνεται μια προσπάθεια να συνδεθούν τα Πανεπιστήμια με πιο αποτελεσματικό τρόπο με την οικονομία και με την κοινωνία. Οι ανθρωπιστικές σπουδές για παράδειγμα μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην κοινωνία και στη σύνδεση της με τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, όπως άλλες σχολές μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο στην παραγωγή νέων προϊόντων και στην υποστήριξη της αναπτυξιακής προσπάθειας που κάνει η χώρα. Η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης ΕΣΠΑ θα παρουσιάσει σε 9 Πανεπιστήμια τι έχει γίνει όλο αυτό το διάστημα για τη σύνδεση των φοιτητών μέσω της πρακτικής άσκησης με την έννοια της επιχείρησης και της ανάπτυξης. 

Επίσης, δίνεται πλέον στα Πανεπιστήμια η δυνατότητα να έχουν τη δική τους πατέντα, να τη χρησιμοποιούν και να δημιουργούν οι φοιτητές και οι καθηγητές τους νέες επιχειρήσεις (start- up) και να έχουν και τα οφέλη από την πατέντα τους, όπως γίνεται και στα περισσότερα Πανεπιστήμια του κόσμου.

Στην Έρευνα και την Τεχνολογία, υπήρξε ένα στρατηγικό σχέδιο με την συνεργασία του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας στο οποίο συμμετέχουν 11 εξέχοντες  Έλληνες ερευνητές από όλο τον κόσμο. Βασιζόμαστε σε τέσσερις πυλώνες: ενίσχυση της έρευνας (ερευνητές και υποδομές) – τη βασική και την εφαρμοσμένη- τη σύνδεση της έρευνας με την παραγωγή, την εξωστρέφεια και την σύνδεση της έρευνας με την κοινωνία.

Η λογική είναι ότι όλα τα προγράμματα της έρευνας  εμπίπτουν στις  τέσσερις βασικές ενότητες για να εξυπηρετούν συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας και να έχουμε αποτελέσματα ως χώρα.

Έχουμε δώσει προτεραιότητα για την υποστήριξη start up επιχειρήσεων και clusters στους τομείς της αγροτοβιοτεχνολογίας, της πληροφορικής, της ενέργειας και του περιβάλλοντος, της υγείας και των υλικών που ανταποκρίνονται στις επιλογές της χώρας.

Έχουμε αλλάξει το μοντέλο αξιολόγησης των προγραμμάτων. Πλέον η κατάθεση των προτάσεων έρευνας γίνεται σε πλατφόρμες που έχουν όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές και η αξιολόγηση γίνεται με ηλεκτρονικό τρόπο με αξιολογητές χωρίς την εμπλοκή υπηρεσιών.

Στις spin offs εταιρείες τρέχουν 25 projects με σημαντικές επιδοτήσεις. Δύο  από τις εταιρίες αυτές επελέγησαν και τους στείλαμε στη Silicon Valley όπου λειτούργησαν σε θερμοκοιτίδα επιχειρήσεων και είδαν πώς δημιουργείται και πώς λειτουργεί η αγορά και πώς πλέον δεν υπάρχει τοπική αγορά αλλά μια παγκόσμια.

Σχετικά με τη χρηματοδότηση προγραμμάτων που συνδέονται με την Έρευνα, την Καινοτομία και την επιχειρηματικότητα, είναι ιδιαίτερα σημαντική η λειτουργία του δικτύου των Angels και στην Ελλάδα. Προς το παρόν έχουμε συνεργαστεί με τους Angels στη Silicon Valley και με το Ισραήλ, αλλά είναι σημαντικό να υπάρξει στην Ελλάδα δίκτυο που να αναλάβει το ρίσκο και να ενισχύσει τις καινοτόμες προσπάθειες επενδυτών στην αρχή τους. Αυτό θα  αποτελέσει την αλλαγή παραδείγματος που έχει ανάγκη η χώρα. Από τη λογική των κινήτρων και των επιδοτήσεων στη λογική έρευνα, καινοτομία και ρίσκο από όλους και χρηματοδότηση από τον ιδιωτικό τομέα με συμμετοχή του δημοσίου. Αυτό είναι το σημαντικότερο στοιχείο που μπορεί να αλλάξει το παράδειγμα με το οποίο λειτουργούσαμε μέχρι σήμερα.

Μας ενδιαφέρει να μπορέσουμε να συγχρηματοδοτήσουμε το δίκτυο των Angels, ώστε να δοκιμάσουμε την από κοινού χρηματοδότηση νέων επιχειρήσεων που θα δημιουργήσουν φοιτητές, καθηγητές, νέοι άνθρωποι που θα έχουν αυτή τη μικρή αλλά σημαντική βοήθεια.

Άννα Διαμαντοπούλου, 2012. Το περιεχόμενο χορηγείται με άδεια Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs Greece 3.0

Top Desktop version